Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: V                                       12.   XI   2017.                                              Broj: 202Draga braćo i sestre,
postoje neki vodstveni ljudi u većinskoj crkvi ove napaćene zemlje koji nisu zadovoljni s našim pisanjem i našim stavovima. Oni ne žele da se njih spominje i da se o njima piše, mada oni mogu spominjati sve i o svakome pisati. Svaka pa i najmanja (uvijek konstruktivna a nikad destruktivna) kritika njih smeta. Oni ne žele razmisliti o opravdanosti tih pisanja i tih kritika, već žele da se o njima ne piše. Kakve li se divne želje njihovih umova spuštaju u našu stvarnost. Ovdje nećemo više iznostiti sve njihove opaske, bilo da su javno preko njihovih novinarskih uposlenika i pristaša objelodanjene, bilo od njih direktno, bilo da su u kuloarima iznosene: svode se na isto – ponižavanje i omalovažavanje in continuo. A mi bismo morali na to držati usta zatvorena. Ali naš Gospodin Gospodin reče: ''Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?'' (Iv 18, 23). Prirodno je, draga braćo, da čovjek drži ruku podignutu iznad glave kad ga netko po njoj mlati. 

OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 16,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Usmjerimo naše životu prema Bogu, bez obzira kuda naš život vrludao. Tada se ćemo prikupiti dovoljno ulja:
''Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!' '' (Mt 25, 8).


XXXII. NEDJELJA KROZ GODINU
Prvo čitanje: Mudr 6, 12-16
Drugo čitanje: 1Sol 4, 13-18
Evanđelje: Mt 25, 1-13


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: ''Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!''

    
Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre,
tko je mudar a tko lud? Nikad ne zaboravimo na onu Pavlovu: ''Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest...'' (1 Kor 1, 27-28). Mnogo puta u životu se iznenadimo kada shvatimo da su neke stvari kao naglavce postavljene, izokrenute naopačke. Za neke za koje smo smatrali da su ''veliki'' shvatismo da su kao ljudi promašili, da su karikature. Za druge za koje smo smatrali da su ''mali'' vidjesmo da su gorostasi, da su ono što i mi trebamo biti. Istina i predanje Bogu dovest će nas do ovog ulja o kojem nam piše Matej: napunit ćemo posude uljem i ono neće nestati do dolaska Gospodnjeg, bio taj dolazak naš odlazak k njemu ili njegov dolazak k nama (παρουσία). To je isnita koju treba svjedočiti  – to je put, njime krenimo: ''Zajaši i kreni za istinu, za vjernost i pravdu, zapni luk i desnicu svoju proslavi!'' (Ps 45, 5).


MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com