Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: VI                                     20.   V   2018.                                              Broj: 229
Draga braćo i sestre,
redovito se molimo Gospodinu i njegovim svecima da nas blagoslove, kako bi svatko od nas bio sposoban i vrijedan instrument za realizaciju božanskog plana čije je ostvarenje neizostavan dio naše duhovne prakse. Teško je vjerovati da vrijeme tako brzo prolazi, i da će nam svima život proći vrlo brzo, poput treptaja oka. Kroz protok vremena mnoge stvari se u ljudskom životu promijene, ali mora ostati konstanta služenja s ljubavlju i suosjećanjem prema svim bićima. U tom duhovnom samožrtvovanju za rast i razvoj Božjega svijeta, najbolje se očituje duhovna praksa, a ona će biti to plodnija što se mi više iznutra budemo ispitivali i izgrađivali uz Božju prisutnost. S ljubavlju stvari rastu i s ljubavlju se dovršavaju, stoga su u ljubavi i zaštićene. I dok ostajemo zagledani u nadolazeći veliki događaj Pedesetnice, ostajemo ujedno otvoreni tom istom Duhu koji je apostole potaknuo na pastoralni rad, Duhu bez kojeg ne možemo učiniti ništa. Samo uz pomoć tog Duha čovjek može služiti drugima s ljubavlju i suosjećanjem. Molimo Gospodina da blagoslovi sve nas i našu instituciju kako bismo lakše ispunili božansku volju i viziju. To ćemo biti sposobni učiniti ako ne kreiramo svoje misli, nego se priključimo na Božje misli kroz molitvu i kontemplaciju – božansku meditaciju. Ono što se od nas traži jest da surađujemo s Milošću. Ništa više od toga. A to se događa s dubokom željom i predanošću, jer se ništa u životu ne događa bez duboke želje i predanosti. 

   
OBAVIJESTI
Crkva sv. Kristofora
Sv. Misa nedjeljom i blagdanima u 18 sati.
                         
   
KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Povratak Bogu podudara se s primitkom Svetoga Duha:    
''No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu'' (Iv 16, 13a).

  
PEDESETNICA - DUHOVI
Prvo čitanje: Dj 2, 1-11
Drugo čitanje: Gal 5, 16-25
Evanđelje: Iv 15, 26-27; 16, 12-15

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
''Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on - Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."
Riječ Gospodnja.

  

  
Razmišljanje uz Evanđelje

Draga braćo i sestre,
sve što nam se u životu duhovnoga događa, događa se isključivo po Svetom Duhu. Tek kada se pojavi Sveti Duh, tada se stvari pokreću, obnavljaju se, rastu, dovršavaju se; tek tada nastupa napredak i savršenstvo. Čovjekova je bogolikost utemeljena u mogućnosti primitka Svetoga Duha: mi smo hramovi Božji, hramovi Svetoga Duha, i ukoliko se On u nama naseli, tada postajemo ono što od početka trebamo biti. Primiti Svetoga Duha jest ljudska misija na ovome svijetu. Ne možemo se sami promijeniti, ne možemo se popraviti, ne možemo ništa. Sve to možemo samo i jedino po milosti Svetoga Duha. On je pokretač svega, ojačavatelj volje, podržavatelj na putovanju, davatelj snage i nade... Bez Svetoga Duha Crkve ne bi moglo biti; apostoli ne bi djelovali, ništa se ne bi događalo dobroga. Stoga, neka nam ova svetkovina Duhova donese obilat plod sa nebesa – samoga Duha Istine koji neka se naseli u nama, neka nas transformira u istini i ljubavi, i učini od nas ono što mi sami po sebi ne bismo bili sposobni učiniti i ostvariti nikada. Dolazak Kristov na ovaj svijet i imao je za cilj slanje Svetoga Duha, kojega je Otac poslao nakon što je Sin ispunio volju Očevu. Duše Sveti, osposobi nas da Te primimo i učini od nas ono što Ti misliš da je potrebno! Amen!
MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com