Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: VI                                     18.  III   2018.                                              Broj: 220


Draga braćo i sestre,
prema tzv.''rodnoj ideologiji'' - koja sasvim naopačke izokreće zdravi moralni nauk o muškarcu i ženi - čovjek se rađa kao neutralno biće koje onda kasnije odabire svoj spol tj. hoće li biti muško ili žensko, ili pak nešto treće, neodređeno, a to se neodređeno kao neki imaginarni treći rod još domišljava (moguće je da to bude malo jedno i malo drugo...). Rodna ideologija tvrdi da su spol i rod odvojeni. Ta se pogubna ideologija preko feminističkih pokreta i međunarodnih konferencija u Kairu 1994. i Pekingu 1995. uključila u ključne svjetske društveno-političke procese i postala je POLITIČKA PARADIGMA. Ona nema znanstvenu osnovu koja bi ju držala već se širi kao jedna ideologija tj. politička paradigma. Sada se pokušava takvu ideologiju ''ispod radara'' progurati u novi dokument tj. Istambulsku konvenciju prihvaćenu 2011. godine. Konvencija svakako ima i dobrih stvari, jer se njome zaista bori protiv nasilja nad ženama, stoga je vrlo perfidno formirana na način da se u dobar dokument iza redaka ubacuje rodna ideologija - kao Trojanski konj, putem trika. 
Što je zapravo Istambulska konvencija? To je jedan međunarodni ugovor koji je kao takav pravno jači od zakona pojedine države, što znači da se države podređuju ideologiji koju ta Konvencija zastupa. Države koja ga ratificiraju obavezne su kontroli takvog provođenja od međunarodne skupine. 
Kao kršćani mi smo utemeljni u stavu da je promjena spola nemoguća jer je genetski kod zapisan u svakoj našoj stanici. Mi se možemo hormonalno promijeniti i ličiti na drugi spol, ali nikad nećemo biti drugog spola. Stoga, kako bi se odhrvali ovakvim najezdama, potrebno je izaći po omogućiti po ovom pitanju referendum te strogo paziti na igru riječi, kako ne bi bilo dvosmislenosti i zabuna kod zaokruživanja ''za'' ili ''protiv'', kao što je bio slučaj na referendumu 2013. godine. Rodna je ideologija opasnija od komunističke jer je komunistička bila bjelodana i prepoznatljiva, a ova ide podmuklo iznutra.
Rodna ideologija smatra da su spolne razlike društveno uvjetovane: odgajamo djevojčice kupnjom rozih haljina i lutki i one tada postanu curice. Međutim, spol je određen u trenutku oplodnje. U Konvenciji se spominju stereotipi koji su negativno obojeni pojmovi, ali stereotipi su nam u određenoj količini potrebni. Stoga, braćo i sestre, budimo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. 

  

OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 16,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Put obraćenja je put uspjeha: 

"Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod'' (Iv 12,24)PETA KORIZMENA NEDJELJA
Prvo čitanje: Jr 31, 31-34
Drugo čitanje: Heb 5, 7-9
Evanđelje: Iv 12, 20-33


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: 
Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: ''Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.'' Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: ''Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!'' Uto dođe glas s neba: ''Proslavio sam i opet ću proslaviti!'' Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: ''Zagrmjelo je!'' Drugi govorahu: ''Anđeo mu je zborio.'' Isus na to reče: ''Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.'' To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.
Riječ Gospodnja.Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre,
Grci koji se ovdje spominju jesu oni koji su prihvatili vjeru u pravog Boga (Dj 17,4) i zajedno s Židovima hodočastili na Pashu u Jeruzalem. Do sada je uvijek govoreno da Isusov čas još nije došao (usp. npr. Iv 2,4;7,6.30.44 itd.) ali sada je konačno došao. To je čas Njegove smrti i uskrsnuća, čas Njegove proslave. Slika s pšeničnim zrnom najbolje označuje potrebu i vrijednosti Isusove smrti i uskrsnuća. Smrt mu pruža mogućnost da do kraja razvije svoju spasiteljsku snagu. Ona otklanja sva ograničenja Isusovu djelovanju koje tek u uskrsnuću dolazi do pravog izražaja. Zato je smrt, ma koliko bila strašna, sastavni dio Isusova proslavljenja. Isus se nije došao boriti protiv ljudi, nego protiv Sotone (Iv 16,11; 1Iv 3,8). Sad je došao čas otkupiteljske pobjede nad Sotonom i ostvarenje najstarijeg obećanja spasenja (Post 3,15; usp. Dj 12,9-17). Podignuće Kristovo na križ, uskrsnuće i uzašašće stoje u istoj liniji i čine jedno podignuće: Krist je ''uzvišen sa zemlje'' te svojim spasiteljskim djelom privlači ljude k sebi, one koji su otvorena srca - to je očiti znak da je Sotona razoružan i onemogućen. Uzdajmo se u Krista Isusa, ostajmo zagledani u Njega i otvorena srca u zahvalnosti primimo Njegovo spasenje. MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com