Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

MEĐUNARODNA UNIJA NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

PROVINCIJA SV.  KRISTOFORA ~


Sv. Vinko Lerinski 

Treba se brinuti držati ono što se vjeruje svugdje, uvijek i od svih. (Sv. Vinko Lerinski) 
Id teneatur quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. (Sv. Vincentius Lirinensis) DOBRO DOŠLI NA STRANICE STAROKATOLIČKOG GENERALNOG VIKARIJATA SV. METODA, koji s 1.12.2016. djeluje kao 
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA NEMA VIŠE: ŽIDOV - GRK!
NEMA VIŠE: ROB - SLOBODNJAK!...
SVI STE VI JEDAN U KRISTU ISUSU!
(Gal 3,28)
DRUGIM RIJEČIMA, NEMA VIŠE KATOLIK - PRAVOSLAVAC!
SVI SU JEDNO U KRISTU ISUSU!


Starokatolički generalni vikarijat za Hrvatsku i regiju, dekretom metropolite Msgr. Dr. Augustina Bačinskog od 1.12.2016. djeluje kao ortodoksna starokatolička provincija (regija) sv. Kristofora koja obuhvaća područja: Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija.

Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora sastavni je dio starokatoličkih provincija Europe (sv. Metoda i sv. Mihaela) s kojima je u crkvenom zajedništvu.  Na međunarodnom crkvenom planu sve tri provincije sastavni su dio Međunarodnog saveza narodnih (staro)katoličkih crkava s kojima također čine crkvenu interkomuniju. Ortodoksnost ovih crkava proizlazi iz stava vjere prema sv. Pismu i tradiciji, odnosno doktrini i moralu Stare crkve prvog milenija, te ne prihvaćanju liberalnih novotarija uvedenih u praksu Utrechtske unije (blagoslov istospolnih i podjela svećeničkih redova ženama) koje su suprotne sv. Pismu i tradiciji. Naime, nije Crkva na svijetu da ugođava svijetu, nego da se svijet po Isusu Kristu spasi. I dok se svijet vrti križ Kristov stoji - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS. Naglasak je na jedinstvo kršćanskog svijeta i ono što ga povezuje a ne ono što ga razjedinjuje. Crkva Kristova djeluje i očituje se kroz provinciju sv. Kristofora, zbog čega ona stoji u revnosti prema Svetom pismu, sakramentima i tradiciji. Njezin katolicitet i ortodoksija te doktrina i moral proizlaze iz ''vjere jednom predane svetima'' u neizmjenjenoj tradiciji i apostolskoj misiji. Ona želi svim ljudima približiti Riječ Božju kako bi ju oni prihvatili te postali navjestitelji Krista u svijetu.

Neminovna je priroda Crkve Kristove da bude otvorena i približava se drugim crkvama koje su zadržale valjano apostolsko nasljedstvo i tradiciju. Stoga valja biti otvoren prema svim Crkvama koje stoje u katolicitetu ''koji je vjerovan svugdje, uvijek i od svih'' (Vincent Lerinški) kako bi se po službi riječi i sakramenata svi osposobili za žive svjedoke Kristove.


KRATKA POVIJEST STAROKATOLIČKE REFORME
Kako je Utrechtska unija starokatoličkih crkava počela dopuštati stvari suprotne Svetom pismu i Tradiciji (ređenje žena za svećenike,  blagoslov istospolnih parova itd.) to je Starokatolička crkva u Slovačkoj u prvom desetljeću 21-og stoljeća odlučila napustiti Utrechtsku uniju kao onu koja se iznevjerila autentičnom starokatolicizmu. Međutim, Starokatolička crkva Slovačke nije imala biskupa nego su joj biskupske usluge davale Starokatoličke crkve Utrechtske unije, pa se otvorilo pitanje apostolske sukcesije za novoizabranog biskupa Augustina Bačinskog. Stoga je Starokatolička crkva Slovačke uputila pismo za biskupsko posvećenje Antoniu Jose da Costa Raposu, nadbiskupu Starokatoličke Apostolske Crkve Portugala, koji ima valjanu apostolsku sukcesiju od rimokatoličkog biskupa Duarte Coste (+ 1961). Konsekraciju Augustina Bačinskog izvršili su Msgr. Antonio Jose da Costa Raposo, uz sukonsekratore  Josivalda Paraira de Oliveira (Katolička Apostolska Narodna Crkva Brazila) i biskupa Antonina Jelineka (biskupa Starokatoličke crkve u Češkoj – Jelinek je posvećen 2001. također od Antonija Jose da Coste Raposa s ostalim sukonsekratorima).

Na taj način starokatolicizmu je u Europi omogućeno da nastavi djelovati svojim zdravim ustrojem. Formirana je Starokatolička crkvena provincija sv. Metoda kao unija koja djeluje neovisno o Utrechtskoj uniji, na čelu koje je metropolita Augustin Bačinsky dok je Antonio Jose da Costa Raposo prihvaćen kao Patrijarh koji rezidira i Provinciju sv. Metoda i ostale crkve na Zapadu. 

MEĐUNARODNA UNIJA STARO-KATOLIČKIH CRKAVA
Međunarodna unija starokatoličkih crkava (World Council of National Old-Catholic Churches) - odnosno Svjetsko vijeće narodnih (staro)katoličkih crkava - jest unija crkava kojoj je na čelu Patrijarh. Organizacijski, podijeljena je na crkvene provincije i autokefalne Crkve. STAROKATOLIČKI BISKUPI CRKVENIH PROVINCIJA EUROPE

+ Msgr. Antonio Jose da Costa RAPOSO, arhibiskup primas Starokatoličke Apostolske crkve (Portugal) i Patrijarh Svjetskog vijeća narodnih (staro)katoličkih crkava - zbog zdravstvenih razloga podnio ostavku na mjesto Patrijarha 15. VIII. 2016. 
+ Msgr. dr. sc. Augustin BAČINSKY, arhibiskup Slovačke starokatoličke crkve (Slovačka) i metropolita crkvene provincije sv. Metoda. 

+ Msgr. Vlastimil SULGANpomoćni biskup za Slovačku
+ Msgr. Antonin JELINEK, biskup (Češka)
+ Msgr. dr. sc. Leonardo BEG, arhibiskup  provincije sv. Kristofora  - Hrvatska
                                              - Bosna i Hercegovina
                                              - Srbija
                                              - Slovenija

+ Msgr. Hans Jörg PETERSbiskup (Austrija) 

+ Msgr. Jerzy RYBKAbiskup (Poljska)

+ Msgr. Vladimir PUDOV, naslovni biskup - predsjednik Generalnog Sinoda ELC A.C. (Rusija)

+ Msgr. Konstantin ANDREEV, biskup ELC A.C. (Rusija)

+ Msgr. Igor KNYAZEV, biskup sjevernog crkvenog distrikta ELC A.C. (Rusija)

+ Msgr. Alexander FRANZ,  biskup zapadnog crkvenog distrikta ELC A.C. (Rusija) Ovi arhi/biskupi ujedno čine Sveti Sinod i Sabor 

  

Obavijest za klerike drugih denominacija koji su izrazili želju za inkardinaciju Svećenici i đakoni drugih kršćanskih denominacija koji su izrazili svoju želju za priključenje ovom Generalnom vikarijatu ili njegovim sastavnim kanonskim dijelovima, zahvaljujemo na povjerenju. Pri tome podcrtavamo da klerik koji traži kanonski prijem treba, pored ostalih traženih dokumenata, dostaviti i dokument o kanonskom otpustu (ekskardinaciji) i razlogu tog otpusta. Sveti redovi primljeni u Starokatoličkoj, Pravoslavnoj, Grkokatoličkoj i Rimokatoličkoj crkvi uzimaju se za valjane po sebi, dok će za svete redove primljene u ostalim denominacijama biskup Leonardo Beg izvršiti ređenje sub conditione conferantur - reordinatio. Sva ređenja vrše se po Rimskom pontifikalu. 
Nota bene -  oni koji su ranije pripadali  zajednicama u kojima je bila dopuštena protubožanska i protucrkvena praksa blagoslova istospolnih parova te dopuštanje abortusa (osim pod uvjetom kada je ugrožen život majke ravnajući se po načelu ordo caritatis)  i ostalih nedopuštenih stvari,  moraju biskupu pisati molbu za oprost, čije je prihvaćanje od strane biskupa preduvjet molbi za inkardinaciju. 


P R O V I N C I J A    S V.    K R I S T O F O R A
- Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovenija  -REPUBLIKA HRVATSKAMsgr. dr. sc. Leonardo BEG, nadbiskup provincije sv. Kristofora
Palit 168, 51 280 Rab
E-mail - konzultori generalnog vikarijata: generalni.vikarijat@gmail.com
            - arhibiskup: biskup.leonardo@gmail.com
       
Za područje Istre u Hrvatskoj
Đakon dr. sc. Stjepan MURGIĆ
Mob: 099 7368917
Stanična 9, 52 480 Buje
Prezid
Don doc. dr. sc. Ivica KRIŽ
Mob: 095 818 55 83
Goranska 148
51 307 Prezid
E-mail: ivica.kriz7@gmail.com
             
Donacije za Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda za Hrvatsku i regiju 
mogu se uplatiti na žiro račun:
''Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda''
PBZ 2340009-1110518366
REPUBLIKA SRBIJA

      PRAVOSLAVNO-STAROKATOLIČKI GENERALNI VIKARIJAT SV. METODA ZA SRBIJU 
 generalni-vikarijat.euVisokoprepodobni arhimandrit ILARION, generalni vikar 


Voditelj kancelarije Generalnog vikarijata: 
Don prof. dr. sc. Borivoje SUBOTIĆ 
Tel: 00381 22 461 250
E-mail: kancelarija@generalni-vikarijat.eu


Đakon Ilija SUBOTIĆ
Donacije za Pravoslavno-starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda moguće je donirati putem servisa YouCaring ili izvršiti PayPal donacije, 
prilikom čega je potrebno pozvati se na službeni mail, kancelarija@generalni-vikarijat.eu.

Link za YouCaring donacije je https://www.youcaring.com/orthodox-old-catholic-general-vicariate-of-saint-methodius-585273#fundraiserShare
a za PayPal je https://www.paypal.com/


REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

STAROKATOLIČKA CRKVA BOSNE I HERCEGOVINEPreč. Jozo KLJAJIĆ, generalni vikar
Župa sv. Marije - Dubrave donje
Tel: +38762643870
Ul. Veljka Lukića – Kurjaka (do 68)
75 000 Tuzla
E-mail: zupnik.kljajic@hotmail.com


REPUBLIKA SLOVENIJA I AUSTRIJA (KORUŠKA) 

STAROKATOLIČKI GENERALNI VIKARIJAT SV. KRISTOFORA ZA SLOVENIJU
SVETI KRIŠTOF - ZAVETNIK SKC GENERALNEGA VIKARIATA ZA SLOVENIJO
Voditelj kancelarije Generalnog vikarijata: 
Don dr. sc. Rinaldo MUZGA
Tel: +386 706 09836
Cesta 24. junija 032
1231 Ljubljana - Črnuče
E-mail: rinaldo.diricchardi@gmail.com